תכנית "גרינביז" מעניקה לסטודנטים של המרכז הבינתחומי הרצליה הזדמנות לרכוש  ניסיון עסקי בתחומי קלינטק, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, מים ותחבורה,
ולפתח רעיונות חדשניים כפרויקטים ברי קיימא.