top of page

GreenBiZ הינה תכנית הדגל ליזמות ירוקה

במסגרת מועדון היזמות במרכז הבינתחומי הרצליה ובשיתוף שיכון ובינוי מקבוצת אריסון.

מענק הקמה

בסוף התכנית הסמסטריאלית חמש קבוצות, בנות 4-6 סטודנטים כל אחת, יציגו את הפרויקטים החדשנים אשר פיתחו בתחומים: תשתיות, אנרגיה המתחדשת, מים, שיווק נדל"ן ובנייה ירוקה ופרויקט נוסף העוסק באינטגרציה שבין התחומים הנ"ל. המיזם אשר יבחר למנצח בתכנית יזכה למענק הקמה מתנת קבוצת שיכון ובינוי.

​למי התכנית מיועדתהתכנית מיועדת לסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה, יזמיים באופיים, בעלי יכולת חשיבה יצירתית ועבודה בצוות. התכנית נלמדת בשפה העברית ומקנה לסטודנטים כלים מעשיים וידע תיאורטי בהקמה וניהול של פרויקט בר קיימא, משלב הרעיון ועד הוצאתו לפועל.

​בדרך למימוש המיזם, יועברו הרצאות ע"י

 • משה לחמני, יו"ר דריקטוריון קבוצת שיכון ובינוי
 • עופר קוטלר, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי
 • טלי נחושתן, מנהלת שיווק קונצרנרית
 • עפרה רהב, סמנכ"ל קיימות קבוצת שיכון ובינוי
 • אמיתי אור, אחראי קיימות שיכון ובינוי 
 • ירון קריסי, מנכ"ל שיכון בינוי סולל בונה תשתיות
 • אמיר לוי, מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת
 • תמיר דגן, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן
 • אורי בן-פורת, מנכ"ל שיכון ובינוי מים
 • עמי לנדאו, מנהל חטיבת זכיינות שיכון ובינוי

מנטורים מליווים לאורך התכנית (מפגשים אישיים) 

 • דורית סדן, סמנכ"ל שיווק שיכון ובינוי נדל"ן 
 • שלומי אסרף, סמנכ"ל פיתוח עסקי שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות
 • ירון סילש, סמנכ"ל פיתוח עסקי שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת
 • אלון טיש, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי שיכון ובינוי מים
 • גבי דוד, אחראי פיתוח ומימון פרויקטים שיכון ובינוי זכיינות
bottom of page