top of page
מפגש 1
פגישת הכרות והתנעה, הרצאתו של משה לחמני, יו"ר דריקטוריון קבוצת שיכון ובינוי, הרצאתה של טלי נחושתן, מנהלת שיווק קבוצה וחלוקה לקב' עם המנטורים.

מקום – שיכון וביוני.
מועד 27.02.13, 15:30-19:15.
מפגש 2  
סיור בבניין הירוק של שו"ב, אשר זכה בהסמכת Leed GOLD במדרג תכנון ובניית פנים, עם אמיתי אור, אחראי קיימות, הרצאתה של עפרה רהב, סמנכ"לית קיימות, בנושא קיימות ועבודה בקבוצות.
מקום – שיכון ובינוי.
מועד 06.03.13, 15:30-17:15.
מפגש 3
סיור ע"י דורית סדן, סמנכ"ל שיווק שו"ב נדל"ן והרצאתו של תמיר דגן, מנכ"ל שו"ב נדל"ן.מקום – רחוב אהוד מנור 20 מרכז מכירות צוקי השמורה, בעיר ימים נתניה.
מועד 11.03.13, 17:00-19:30.

מפגש 4
 

הרצאתו של אמיר לוי, מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת ועבודה בקבוצות עם המנטורים.

מקום – שיכון ובינוי.
מועד 03.04.13, 12:00-14:30.
מפגש 5
הצגת המיזמים בפני טלי נחושתן, מנהלת שיווק קבוצה, עפרה רהב, סמנכ"ל קיימות קבוצת שו"ב ופאנל המנטורים, לקבלת משוב ראשוני כך שכל קבוצה תוכל "למדוד את עצמה" (סבב ראשון).

מקום – שיכון ובינוי.
מועד 14.04.13, 12:00-14:30.
מפגש 6
הרצאתו של אורי בן פורת, מנכ"ל שיכון ובינוי מים ועבודה בקבוצות עם המנטורים.

מקום – שיכון ובינוי.
מועד 24.04.13, 15:30-19:00.
מפגש 7
סיור שטח ע"י שלומי אסרף, סמנכ"ל פיתוח עסקי שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות והרצאתו של ירון קריסי, מנכ"ל שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות.

מקום – אוניברסיטת ת"א.
מועד 05.05.13, 16:00-18:30.
מפגש 8
סיור ע"י גבי דוד, מנהל פרויקטים חטיבת זכיינות והרצאתו של עמי לנדאו, מנהל חטיבת זכיינות.

מקום – מרכז בקרה כביש 6.
מועד 22.05.13, 16:00-18:00.
מפגש 9
הצגת המצגות לפאנל מנהלים בכירים לצורך ביצוע "פיין טיונינג" בפעם האחרונה לקראת ההצגה הסופית של הפרויקטים (סבב שני). 

מקום – שיכון ובינוי.
מועד 26.05.13, 16:00-18:00.
מפגש 10
ארוע מסכם - הרצאתו של עופר קוטלר, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי והענקת פרס לפרויקט המצטיין. 

מקום – המרכז הבינתחומי הרצליה, האנגר חדש (H1).
מועד 10.06.13, 8:00-13:00.

שלבי העבודה בקבוצה

מצגת ראשונית מול פאנל המנטורים
עבודה על הפרויקט בליווי המנטורים
התאמת המנטורים הבניית לו"ז וחלקות תפקידים
התגבשות לקבוצות והגשת מועמדות לתכנית 
המשך עבודה על הפרויקט המנצח והוצאתו לפועל
הצגת המיזמים ובחירת המיזם המנצח
ביצוע תיקונים למצגת בהתאם להערות/הארות הפאנל
bottom of page