top of page

הרשמה לתכנית

הקבלה תתאפשר בשני מסלולים:

מסלול ב'- קבלה כקבוצה (תינתן עדיפות)

1. כל אחד מחברי הקבוצה ימלא את הטופס בתחתית העמוד ויציין את חברי קבוצתו.
2. כל אחד מחברי הקבוצה ישלח קורות חיים לכתובת מייל: Green@Guybracha.com.

3. נציג אחד מטעם הקבוצה ישלח מצגת המתארת 1-3 רעיונות מקוריים בתחום אליו הם מעוניינים להגיש מועמדות (פורמט power point) ויתאם מפגש עם ראש תכנית GreenBiZ לצורך הצגת רעיונות של כלל הקבוצה- לתיאום שילחו מייל עם הנושא: "תיאום מצגת לקבוצה".

מסלול א'- קבלה עצמאית

1. יש למלא את הטופס בתחתית העמוד

2. יש לשלוח קורות חיים לכתובת מייל: Green@Guybracha.com

3. באפשרות הסטודנט לשלוח מצגת (פורמט power point) המתארת אחד עד שלושה רעיונות מקוריים בתחום אליו הוא מעוניין להגיש מועמדות (תינתן עדיפות)

הערות:
1. את הפרטים יש לשלוח עד ל-18/02/13

2. תשובות ישלחו עד ל-24/02/13

3. ההרשמה היא ללא תשלום.
4. הקבלה לתכנית לא תהיה בהכרח לקבוצה אליה רצה להתמיין הסטודנט.

5. ההרשמה מותנת בהתחייבות להגיע לכל המפגשים בתכנית (הגעה עצמאית), אשר יקחו מקום במשרדי שיכון ובינוי, איירפורט סיטי. יתאפשרו הסעות מתחנת הרכבת.

bottom of page