top of page
מפגש מסכם, תכנית GreenBiZ - הרצאתו של עופר קוטלר, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי
"ניהול עסקים בפריזמה של קיימות", והענקת פרס לפרויקט המצטיין
מועד
הארוע יתקיים בתאריך: 10/06/2013,

בשעה: 11:00.

מיקום
הארוע יקח מקום באוניברסיטת רייכמן,
בהאנגר החדש, בניין H1.
הכניסה תתאפשר רק לנרשמים אשר
נשלחה להם הודעת אישור בדבר השתתפותם בארוע.
*מספר המקומות מוגבל.
bottom of page