top of page

GreenBiZ הינה תכנית הדגל ליזמות ירוקה

במסגרת מועדון היזמות במרכז הבינתחומי הרצלייה ובשיתוף שיכון ובינוי מקבוצת אריסון.

מענק הקמה

בסוף התכנית הסמסטריאלית חמש קבוצות, בנות 4-6 סטודנטים כל אחת, יציגו את הפרויקטים החדשנים אשר פיתחו בתחומים: תשתיות, אנרגיה המתחדשת, מים, שיווק נדל"ן ובנייה ירוקה ופרויקט נוסף העוסק באינטגרציה שבין התחומים הנ"ל. המיזם אשר יבחר למנצח בתכנית יזכה למענק הקמה מתנת קבוצת שיכון ובינוי.

​למי התכנית מיועדת​התכנית מיועדת לסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה, יזמים באופיים, בעלי יכולת חשיבה יצירתית ועבודה בצוות. התכנית נלמדת בשפה העברית ומקנה לסטודנטים כלים מעשיים וידע תיאורטי בהקמה וניהול של פרויקט בר קיימא, משלב הרעיון ועד הוצאתו לפועל.

​בדרך למימוש המיזם, יועברו הרצאות ע"י

 • משה לחמני, יו"ר דריקטוריון קבוצת שיכון ובינוי
 • עופר קוטלר, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי
 • טלי נחושתן, מנהלת שיווק קונצרנרית
 • ירון קריסי, מנכ"ל סולל בונה
 • אמיר לוי, מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת
 • תמיר דגן, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן
 • אורי בן-פורת, מנכ"ל שיכון ובינוי מים
 • עמי לנדאו, מנהל חטיבת זכיינות

מנטורים מליווים לאורך התכנית (מפגשים אישיים) 

 • דורית סדן, סמנכ"ל שיווק שו"ב ובינוי נדל"ן 
 • שלומי אסרף, סמנכ"ל פיתוח עסקי סולל בונה
 • ירון סילש, סמנכ"ל פיתוח עסקי שו"ב אנרגיה מתחדשת
 • אלון טיש, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי שו"ב מים
 • גבי דוד, אחראי פיתוח ומימון פרויקטים שו"ב
bottom of page