top of page

אנו ממליצים לכם להיכנס לאתר שיכון ובינוי בכתובת: www.shikunbinui.co.il בכדי ללמוד על תחומי העשייה של הקבוצה אליה הינכם מעוניינים להגיש מועמדות וכך להתאים את רעיונותיכם לנושאים:

נדל"ן:

  • מיזם שיווקי שמטרתו להראות בקלות ובפשטות את היתרון של בניה ירוקה (אפליקציה, הגשה וכיוב').
  • להראות היתכנות כלכלית של רטרופיט לבניין במהלך הפיכתו לבניין ירוק.
  • היתכנות כלכלית לתכנון בניינים של Zero energy.
  • מיזם תמ"א 38 ירוקה (בידוד, פאנלים סולריים, מים אפורים.

    מים:
  • מודל עסקי של מערכות מים אפורים או מי השקיה על בסיס BOT.
  • מיזמים עסקיים למאגרי מים עיליים בתת הקרקע שאוספים מי נגר במקום הולכה לים.
  • תכנית עסקית למיזם בדיקות מים בבית הלקוח לאישוש איכות מים.

אנרגיה מתחדשת:

  • מודל עסקי כך שבהינתן מכסות ורגולציה יאפשר התקנת פאנלים סולאריים מעל חניונים קרקעיים כהצללה והפקת אנרגיה.
  • מודל עסקי לתכנית "אגירה שאובה" על בסיס צי רכב חשמלי שאולי יהיה בישראל.
  • בחינת היתכנות כלכלית לפאנלים סולאריים אנכיים בבנין משרדים ומתי מגיעים לנקודת כדאיות תשתיות.

תשתיות:

  • פתרונות עסקיים לסוגיית הבנטונייט, ניתוח עלויות וכדאיות למחזורו.
  • פתרון עסקי להפרדת פסולת בניין במקור באתר הבניה או הקמת אתרי ביניים להחלפה בין חברות נדל"ן.

שימו לב, אם אתם מעוניינים להציע רעיונות נוספים, אנא וודאו שהרעיונות הם מקוריים, רצוי להעזר במנועי חיפוש אותם הינכם מכירים על מנת לוודא חדשנות. בנוסף, אנו ממליצים להיכנס לאתר המדען הראשי ו/או רשם הפטנטים ו/או ארגון המים בארה"ב (AWWA) וכו'.
 

לבירורים נוספים ניתן לפנות לגיא ברכה, מנהל התכנית במייל: idcgreenbiz@gmail.com

המלצות ומידע נוסף

bottom of page