top of page

ההרשמה לתכנית נסגרה, נשמח באם תרשמו בשנה הבאה

מענק הקמה
בסוף התכנית הסמסטריאלית חמש קבוצות, בנות 4-6 סטודנטים כל אחת, יציגו את הפרויקטים החדשנים אשר פיתחו בתחומים: תשתיות, אנרגיה המתחדשת, מים, שיווק נדל"ן ובנייה ירוקה ופרויקט נוסף העוסק באינטגרציה שבין התחומים הנ"ל. המיזם אשר יבחר למנצח בתכנית יזכה למענק הקמה מתנת קבוצת שיכון ובינוי.
​למי התכנית מיועדת

התכנית מיועדת לסטודנטים באוניברסיטת רייכמן, יזמיים באופיים, בעלי יכולת חשיבה יצירתית ועבודה בצוות. התכנית נלמדת בשפה העברית ומקנה לסטודנטים כלים מעשיים וידע תיאורטי בהקמה וניהול של פרויקט בר קיימא, משלב הרעיון ועד הוצאתו לפועל.
bottom of page