top of page
GreenBiZ הינה תכנית הדגל ליזמות ירוקה
במסגרת מועדון היזמות באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף שיכון ובינוי מקבוצת אריסון.
מנהלים מקבוצת שיכון ובינוי ינחו סטודנטים, אשר יתבקשו להציג רעיונות חדשניים בתחומי הבניה, האנרגיה המתחדשת, הנדל"ן, המים והאינטגרציה. הקבוצה הזוכה תקבל משיכון ובינוי מענק הקמה וארכה של שנה להקמתו.
מועדון היזמות במרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף עם קבוצת שיכון ובינוי, השיקו את תכנית GreenBiZ ליזמות ירוקה – במסגרתה יזכו 27 סטודנטים מצטיינים ובעלי חשיבה יזמית, בהזדמנות יוצאת דופן לרכוש ניסיון עסקי בתחומי קלינטק, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה ומים, ולפתח רעיונות חדשניים לפרויקטים ברי-קיימא בתחומים אלו, תוך הנחייה וליווי אישי של סמנכ"לים מקבוצת שיכון ובינוי. התכנית משלבת בין חזון המרכז הבינתחומי הרצליה לחזון קבוצת שיכון ובינוי להוביל ליצירת סביבת חיים ברת-קיימא.
​​
תכנית GreenBiZ נוסדה ע"י עו״ד גיא ברכה טשרניחובסקי. בנוסף לגיא פעל מטעם מועדון היזמות פרופ' רונן ישראל ומטעם חברת שיכון ובינוי פעלו, מר עופר קוטלר, מנכ"ל חברת שיכון ובינוי והגב' טלי נחושתן, סמנכ"ל השיווק של החברה. בכדי לתת מענה לסטודנטים רבים שהביעו עניין וצורך בתכנית שתעסוק ביזמות ירוקה, קיימות, קלינטק ואנרגיה מתחדשת ולאור הביקוש והעניין הגוברים בתחומים אלה בעולם העסקים. 

במסגרת שיתוף הפעולה, יזכו הסטודנטים לשמוע הרצאות מפי מנהלים בכירים בשיכון ובינוי, יעברו סיורים בפרוייקטים של הקבוצה ויפגשו אישית עם מנכ"ל הקבוצה, עופר קוטלר ויו"ר דריקטוריון הקבוצה, משה לחמני.
בהמשך, יחברו חלק מהסטודנטים לבעלי תפקידים המתמתחים באספקטים השונים לפיתוח מיזם בתוך שיכון ובינוי, ייצרו איתם קשרים אישיים וייזכו לראות ממקור ראשון כיצד מתקבלות החלטות ברות משקל רב ביותר. כמו כן, חלק מהסטודנטים יחברו לגופים חיצוניים וייוסדו שיתופי פעולה עסקיים עם גופים שונים לצורך הגשמת החלום של קבוצתם.

בנוסף, התכנית נועדה להקנות לסטודנטים כלים מעשיים וידע תיאורטי בהקמה וניהול של פרויקט/מוצר, החיוניים להגשמת חזון עסקי - החל משלב הרעיון ועד להוצאתו לפועל. לצד הקמת המייזם ייצברו הסטודנטים נסיון עסקי תוך עבודה צמודה עם הסמנכ"לים המלווים כמנטורים ולמידה מניסיונם האישי של מנכ"לים בכירים במשק מקבוצת שיכון ובינוי, בדרך להגשמת החלום המשותף של כל אחד מחמשת הצוותים המשתתפים בתכנית.
השאיפה הינה כי חלום זה יעמוד בקנה אחד עם חזון הקיימות של קבוצת שיכון ובינוי, תוך הבניית נדבך נוסף בדרך ליצירת סביבת חיים ברת-קיימא.

בתום התכנית, יציגו חמשת הקבוצות את הפרויקטים החדשנים אשר פיתחו ויתקיים ארוע הסיכום, בו ירצה עופר קוטלר, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי. ארוע מתוקשר זה יתקיים במרכז הבינתחומי ב-10.6.13 וההרשמה אליו פתוחה לקהל הרחב (ומותנת באישור) דרך אתר התכנית.

מטרת העל של התכנית איננה מתגבשת ביום הצגת הפרויקט ו/או בקבלת מענק הקמה לקבוצה המנצחת, אלא ביום שאחרי. זאת כיוון וייתכן שאחד מבין חמשת המייזמים שיוצגו, ימומש ע"י שיכון ובינוי מקבוצת אריסון.כתבות נבחרות אודות התכנית:
מגזין אוונגרד  ;  ידיעות השרון  ;  Local - הפורטל המקומי

 

bottom of page